Yazili TercumeSizlere kusursuz tercümeler garantilemek için, tüm yazili tercümeler ana dilleri olan uzman tercumanlarimiz tarafindan yapilmaktadir.

BOĞAZ TERCÜME’NİN
sunduğu yazılı çeviri hizmetler konuları ve maddeleri şöyle sıralanabilir.
Hukuki metinler tercümesi, mahkeme karar ve ilamlari, resmi evraklar, ürün katalogları. Bu hizmet Fransız ve Türk hukuku konusunda uzman tercumanlar tarafından yapılmaktadır.

Ticari metinler tercümesi, sözleşmeler, bankacılık ve finans işlemleri, ticari teklifler, ihaleler. Ticari girişimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek için tercumanlarimiz yaninizdadir.

Teknik metinler tercumesi, eğitim dokümanları, kataloglar, şartnameler, cihazların bakım kılavuzları. Bu uzmanlık gerektiren konuyu BOĞAZ TERCUME’DE deneyimli tercumanlar üstlenir.

Tıbbi ve medikal metinler tercümesi, hastane ve uzman tarafından verilen raporlar, tıp ve eczacılık kuruluşlarının metin ve broşürleri, tezler, laboratuar testleri, ilaç prospektusleri.


Edebi metinler tercümesi, roman, hikaye, filim ve tiyatro senaryoları.


Web sayfaları tercümesi, internet sayfalari, dokumanlar, e-postalar.

Resmi makamlar için onayli olmasi gereken tercumeler, Fransiz istinaf mahkemeleri ve T.C Paris Başkonsolosluğu onayli yeminli tercümanlar yeminli tercumalarimiz tarafindan yapilmaktadir.
Bu tercumeler Fransa ve Turkiyede geçerlidir.